W momencie, gdy decydujemy się na rozpoczęcie działalności w zawodzie architekta, projektanta lub inżyniera budowlanego, jednym z pierwszych kroków, jakie zrobimy, powinno być zakupienie ubezpieczenia OC. Zapewni nam ono ochronę w przypadku popełnienia szkód, które wynikać mogą z uchybień w czynnościach zawodowych. Przed wybraniem określonego ubezpieczyciela, sprawdźmy jednak, jaki dokładnie zakres usług w interesującej nas ofercie, ten proponuje.

Co powinno wchodzić w zakres ubezpieczenia?

Standardowe OC architekta turecka gościnność zazwyczaj obejmuje: odpowiedzialność cywilną osób, które objęte są wybranym ubezpieczeniem za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku uchybień w czynnościach zawodowych (jak projektowanie obiektów budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego, szkody wyrządzone nieumyślnie oraz w skutek zauważalnego niedbalstwa, jak i szkody wyrządzone przez podwykonawców). Nie można pominąć i odpowiedzialności cywilnej deliktowej (więcej), kontraktowej, sprawowania kontroli technicznej nad właściwym utrzymaniem obiektów budowlanych, za które architekt jest odpowiedzialny oraz wykonania rzeczoznawstwa budowlanego. Przy podpisywaniu dokumentów należy zwrócić szczególną uwagę na fragment z tym, co faktycznie znajduje się w pełnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Najrozsądniejszym działaniem będzie zasięgnięcie informacji w paru miejscach, a następnie porównanie uzyskanych danych, co pozwoli nam zdecydować się na najbardziej korzystną opcję. Warto również sprawdzić opinie na temat określonych firm ubezpieczeniowych – pomóc nam w tym mogą fora internetowe oraz znajomi, którzy zdecydowali się już wcześniej na zakup OC architekta. Co ważne, zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o dodatkowe elementy. Zaliczyć do nich można:

  • koszty przeprojektowania obiektu
  • rażące szkody w dokumentach
  • ryzyko, jakie niesie za sobą projektowanie technologiczne
  • oraz szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Business obraz autorstwa freepik - www.freepik.com